Ga naar inhoud

Ondernemingspaspoort

Ondernemingspaspoort

Per 1 augustus 2021 dient een Europees burger volledig digitaal een BV te kunnen oprichten. Daartoe heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de Dutch Blockchain Coalition gevraagd om mee te denken over de rol van blockchain en SSI in een digitaal oprichtingsproces. Samen met vertegenwoordigers van de KNB, KVK, ABN AMRO, PWC en de Belastingdienst wordt het concept van het 'digitale decentrale ondernemingspaspoort’ uitgewerkt.

Voor dit Ondernemingspaspoort geldt dat de digitale oprichtingsakte van de notaris het startpunt is. Iedere processtap wordt cryptografisch verankerd. De door de notaris gecontroleerde informatie wordt zoveel mogelijk hergebruikt door de partijen die hier later in het proces mee te maken krijgen, bijvoorbeeld voor het openen van een bankrekening. 

Als eerste stap in dit project wordt een prototype/demo ontwikkeld en deze zal gevalideerd worden met verschillende groepen gebruikers. Bij een geslaagde validatie wordt in 2022 verder gewerkt aan het daadwerkelijk lanceren van het Ondernemingspaspoort.


Interview met Leon Roseleur van de KNB over het Ondernemingspaspoort

Interview
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Projectmanager use cases