Ga naar inhoud

Energie- Traceerbaarheid in de biobrandstofketen

Traceerbaarheid in de biobrandstofketen

De Dutch Blockchain Coalition wil samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie versnellen. Blockchaintechnologie is een belangrijke sleutel in het transparant verduurzamen van ons energiesysteem. Blockchain kan bijdragen aan duurzame en schaalbare oplossingen in de energiesector. Dit is één van de grote uitdagingen waar we samen voor staan.

Onze samenleving en economie zijn afhankelijk van wat de aarde ons te bieden heeft. Om in 2050 een leefbare aarde te hebben, moet er een grote inspanning gedaan worden ten aanzien van het klimaat; de nationale broeikasgasuitstoot terugdringen met 49% in 2030, oplopend naar 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Ook moet er inventiever worden omgegaan met de grondstoffen die er zijn.


Daarom zijn we gestart met een energietrack waarin partijen als Shell, Port of Rotterdam, de Nederlandse Emissie Autoriteit, ABN Amro, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en anderen samen werken aan use cases zoals het vastleggen van de biobrandstofketen en data-uitwisseling voor het optimaliseren van het elektriciteitsnetwerk.

Use case: Traceerbaarheid in de Biobrandstofketen – blockchain als een ‘single source of truth’
De energietransitie stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Nu de industrie van centraal naar decentraal gaat en we overgaan van brandstoffen gebaseerd op koolstof naar hernieuwbare brandstoffen, rijst de vraag hoe partijen kunnen aantonen en verifiëren dat groene energie ook echt groen is.

In samenwerking met NEA, Shell, Platform Hernieuwbare brandstoffen, Kryha en Energy Web heeft de Dutch Blockchain Coalition een Proof of Concept ontwikkeld om hernieuwbare brandstoffen door de gehele keten te kunnen traceren.


Daarmee worden een drietal problemen binnen deze keten opgelost. Zo is het niet meer nodig voor spelers in de industrie en regulerende autoriteiten om handmatig de duurzaamheidscriteria vast te leggen en te volgen, is de oorsprong van de hernieuwbare brandstoffen onveranderbaar vastgelegd op de blockchain en worden de moeilijkheden rondom het aantonen van additionaliteit opgelost.

Hoe werkt het?
Hernieuwbare brandstoffen kunnen van oorsprong tot eindgebruiker worden getraceerd middels een applicatie voor mobiele telefoons en desktops. Deze applicatie maakt gebruik van een gedecentraliseerde infrastructuur (blockchain) om efficiënt duurzaamheidsinformatie te verzamelen, aggregeren en visualiseren door de gehele keten; allemaal op een betrouwbare en verifieerbare manier. Daarmee wordt het vertrouwen in de industrie vergroot en kan het gebruik van hernieuwbare brandstoffen groeien.


Vervolgstappen
Met de ontwikkeling van het Proof of Concept is de eerste fase van deze use case afgerond. Samen met een consortium bestaande uit verschillende partijen uit de keten wordt nu de tweede fase opgestart. In deze fase wordt de applicatie doorontwikkeld en verder toegespitst op de behoeften van de industrie.

Interview Sabine Brink - Shell

Tijdens de DBC Conferentie 2021 was Sabine Brink van Shell te gast. Zij vertelt over de nieuwe samenwerking en onder andere waarom Blockchain zo belangrijk is voor Shell.
Lees meer

Overig nieuws over Energie

over het bericht: Shell nieuwe partner van de Dutch Blockchain Coalition
05 juli 2021

Shell nieuwe partner van de Dutch Blockchain Coalition

over het bericht: Dutch Blockchain Coalitie partner Energy Web Foundation leidt initiatief om cryptocurrencies klimaatneutraal te maken
13 april 2021

Dutch Blockchain Coalitie partner Energy Web Foundation leid...

over het bericht: De Dutch Blockchain Coalition verwelkomt Energy Web Foundation als nieuwe partner
25 maart 2021

De Dutch Blockchain Coalition verwelkomt Energy Web Foundati...

over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Thema-lead Energie & Duurzaamheid

over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Projectmedewerker

Energytrack Energie Web Foundation

Lees meer