Ga naar inhoud

Veiligheid

Blockchain en andere nieuwe technologieën bieden ongekende kansen voor innovatie die relevant zijn voor onze maatschappij en het bedrijfsleven. Tegelijkertijd brengen deze technologieën nieuwe en onbekende risico’s met zich mee. Dit is een gegeven waar we verstandig mee om moeten gaan. Een veilige samenleving in het informatietijdperk betekent een veilig en vertrouwd digitaal domein, waarin innovatie de ruimte krijgt en risico´s beheersbaar zijn. Daartoe hebben we zekerheden nodig om onze maatschappij, die in rap tempo digitaliseert, betrouwbaar en weerbaar te maken en te houden.

Blockchain en aanpalende decentrale cryptografische systemen kunnen zorgen voor data-integriteit in cruciale ketens en een bijdrage leveren aan de veilige toegankelijkheid van cruciale data. Daarmee kunnen burgers, het bedrijfsleven en de overheid profiteren van de mogelijkheden en kansen die de digitale samenleving ons biedt.

Het thema Veiligheid is gericht op twee pilaren: Veiligheid in blockchain en Veiligheid met blockchain. Samen met betrokken stakeholders vanuit de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt gewerkt naar een nationale agenda door gezamenlijk de uitdagingen en kansen binnen deze pilaren te identificeren waarop in projecten samengewerkt kan gaan worden.

Veiligheid in blockchain
Deze pilaar richt zich op een veilig en betrouwbaar blockchain-ecosysteem door effectieve maatregelen te identificeren en door te voeren waarmee misbruik en fraude kan worden voorkomen. Concrete voorbeelden zijn blockchain securitymaatregelen om bijvoorbeeld smart contracts betrouwbaarder te maken, maar ook de inzet van cryptocurrency intelligence; intelligente systemen om illegale transacties in het digitale domein op te sporen. Enerzijds worden oplossingen gezocht om misbruik en fraude in het digitale domein te voorkomen, bijvoorbeeld door implementatie van nieuwe regulatie, anderzijds is het ook van belang om huidige digitale illegale activiteiten snel te kunnen detecteren en vervolgen. Zo zouden nieuwe opsporingssystemen de potentie hebben om internationale digitale criminaliteit te reduceren.

Veiligheid met blockchain
Deze pilaar is gericht op het faciliteren van een veilige digitale omgeving door gebruik te maken van blockchain en andere decentrale cryptografische technologieën. Een belangrijk voorbeeld hiervan is Multi-Party Computation (MPC). Door middel van MPC kunnen partijen op een veilige manier datasets bij elkaar brengen zonder daarbij hun eigen gegevens te delen. Daarmee wordt de privacy van een individu of organisatie gewaarborgd en wordt door deze dataminimalisatie de kans op datalekken en cyberaanvallen geminimaliseerd.

Geïnteresseerd om deel te nemen aan de werkgroep veiligheid? Neem contact op met thema-lead Mark van Staalduinen via: mark.vanstaalduinen@dutchblockchaincoalition.org.


Routekaart

2 november van 15.00-16.30 uur – Expertsessie Veiligheid met blockchain (online)


30 november (onder voorbehoud, definitieve datum volgt) – Lancering nationale agenda Veiligheid (fysiek)

Interesse om deel te nemen? Neem contact op met thema-lead Mark van Staalduinen: mark.vanstaalduinen@dutchblockchaincoalition.org.

Dutch Blockchain Coalition

De missie van de DBC is om gebruiksscenario's van blockchain en andere decentrale technologieën te verkennen en toepassingen te stimuleren. Daarbij ligt de focus op de aangewezen domeinen van de topsectoren: onze thema’s.

Dat doet de DBC door de innovatiekracht in Nederland bij elkaar te brengen. Zo realiseren we een breed gedragen mandaat met slagkracht voor maatschappelijke en economische waarde en impact. Daarmee draagt de DBC bij aan het versnellen van de inrichting van de decentrale infrastructuur binnen Nederland.

Ga naar de use case Compliance by Design

Lees meer
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Mark van Staalduinen

Mark van Staalduinen

Thema-lead Veiligheid

over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Projectmedewerker

Gerelateerd nieuws

over het bericht: ANLb-module Compliance by Design opgeleverd
18 mei 2020

ANLb-module Compliance by Design opgeleverd

over het bericht: Compliance by Design zoekt implementatiepartners
16 maart 2020

Compliance by Design zoekt implementatiepartners

over het bericht: Cyber security framework helpt met veilig toepassen blockchaintechnologie
07 december 2018

Cyber security framework helpt met veilig toepassen blockcha...