Ga naar inhoud

Gezondheid & Zorg

Gezondheid & Zorg

Het belang van het thema Gezondheid & Zorg binnen de DBC is onmiskenbaar. De druk op de Nederlandse zorg is enorm en het gehele ecosysteem voelt dat. Uitdagingen met betrekking tot bekostiging, kwaliteit, betaalbaarheid, werklast, ketensamenwerking, personeelstekorten, fraudedetectie, gezonde leefstijl en preventie. Maar ook digitalisering in het algemeen zoals integratie en interoperabiliteit en bijvoorbeeld toestemming om privacygevoelige gegevens op te slaan, te bewerken of uit te wisselen in het bijzonder, zijn aan de orde van de dag. 


Recente decentrale oplossingen zoals blockchain, Self-Sovereign Identity (SSI), Multi-Party Computation (MPC), Zero-Knowledge Proofs, Privacy Enhancing Technologies (PET) en Artificiële Intelligentie (AI) bieden mogelijkheden voor innovatie, om bij te dragen aan (deel)oplossingen voor deze uitdagingen.

Decentrale technologieën adresseren een aantal kernwaarden en uitdagingen in de Gezondheid & Zorg, zoals vertrouwen, privacy, veiligheid, wettelijke correctheid, verantwoording, controleerbaarheid en onweerlegbaarheid. Daarmee zijn deze technologieën in potentie oplossingen om de zorg en levenswetenschappen in Nederland (en daarbuiten) te kunnen ondersteunen of verder te kunnen helpen. Dat is niet alleen een kwestie van technologie, ook samenwerking met partners in het ecosysteem is daarbij essentieel.

Samen met partijen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid worden gebruiksscenario’s geïdentificeerd en gerealiseerd om maatschappelijke en economische waarde te realiseren. Slecht lopende systemen kunnen wellicht door middel van decentrale digitale technologieën worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan de toestemming om informatie te mogen uit te wisselen en te gebruiken, Self-Sovereign Identity (SSI) in de zorg, logistieke processen in de farmacie, het vastleggen van informatie rondom klinische studies en Health Technology Assessments (HTA’s). Het doel is deze gebruiks- en verbeterscenario’s te identificeren en op termijn op te schalen naar nationaal en internationaal niveau.

Thema-lead Nicky Hekster is momenteel bezig met het vormgeven van de werkgroep en het bijeenbrengen van relevante partijen vanuit de triple helix. De gehele sector komt daarbij dus aan bod. Industrie: van start-ups tot Big Tech en MedTech, academische instellingen, overheidsinstanties, zorgverzekeraars, farmaceuten, koepels, et cetera.

Onder andere partners TNO, Triall, Brown Paper Company, Transmineo, Nationale Nederlanden en Linksight nemen deel aan de werkgroep Gezondheid & Zorg.

Wilt u meer weten over de werkgroep? Neem dan contact op met Nicky Hekster via: n.s.hekster@dutchblockchaincoalition.org of via 06-20303371.

Dutch Blockchain Coalition

De missie van de DBC is om gebruiksscenario's van blockchain en andere decentrale technologieën te verkennen en toepassingen te stimuleren. Daarbij ligt de focus op de aangewezen domeinen van de topsectoren: onze thema’s. Dat doet de DBC door de innovatiekracht in Nederland bij elkaar te brengen. Zo realiseren we een breed gedragen mandaat met slagkracht voor maatschappelijke en economische waarde en impact. Daarmee draagt de DBC bij aan het versnellen van de inrichting van de decentrale infrastructuur binnen Nederland.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:

over het bericht: Nicky Hekster

Nicky Hekster

Thema-lead Gezondheid & Zorg

Gerelateerd nieuws

over het bericht: Terugblik: bijeenkomst Werkgroep Gezondheid & Zorg
07 december 2022

Terugblik: bijeenkomst Werkgroep Gezondheid & Zorg

over het bericht: Blockchain applicatie 'mijnwaardeoverdracht.nl' ook inzetbaar voor bijvoorbeeld hypotheken, zorgverzekeraars of energieleveranciers
19 februari 2021

Blockchain applicatie 'mijnwaardeoverdracht.nl' ook inzetbaa...