Ga naar inhoud

Energie & Duurzaamheid

Energie & Duurzaamheid

Onze samenleving en economie zijn afhankelijk van wat de aarde ons te bieden heeft. Om in 2050 een leefbare aarde te hebben, moet er een grote inspanning gedaan worden ten aanzien van het klimaat; de nationale broeikasgasuitstoot terugdringen met 49% in 2030, oplopend naar 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Ook moet er inventiever worden omgegaan met de grondstoffen die er zijn.

De Dutch Blockchain Coalition wil samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie versnellen. Blockchaintechnologie is een belangrijke sleutel in het transparant verduurzamen van ons energiesysteem. Blockchain kan bijdragen aan duurzame en schaalbare oplossingen in de energiesector. Dit is één van de grote uitdagingen waar we samen voor staan.


Daarom zijn we gestart met een energietrack waarin partijen als Shell, Port of Rotterdam, de Nederlandse Emissie Autoriteit, ABN Amro, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en anderen samen werken aan use cases zoals het vastleggen van de biobrandstofketen en data-uitwisseling voor het optimaliseren van het elektriciteitsnetwerk.

Dutch Blockchain Coalition als verbinder

De Dutch Blockchain Coalition buigt zich samen met haar partners over deze vraagstukken en treedt op als verbinder. Tussen marktpartijen uit de energiesector, centrale en lokale overheden, aanbieders van oplossingen en blockchain experts. Hiervoor zet de DBC zowel haar contacten in Nederland in als haar internationale netwerk.

Ga naar de use case Energie - Traceerbaarheid in de biobrandstofketen

Lees meer

Interview Sabine Brink - Shell

Tijdens de DBC Conferentie 2021 was Sabine Brink van Shell te gast. Zij vertelt over onze nieuwe samenwerking en onder andere waarom blockchain zo belangrijk is voor Shell.
Lees meer
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Thema-lead Energie & Duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

over het bericht: Shell nieuwe partner van de Dutch Blockchain Coalition
05 juli 2021

Shell nieuwe partner van de Dutch Blockchain Coalition

over het bericht: Podcast: Arno Laeven - Energy Web Foundation
23 januari 2020

Podcast: Arno Laeven - Energy Web Foundation