Ga naar inhoud

Energie & Duurzaamheid

Energie & Duurzaamheid

Onze samenleving en economie zijn afhankelijk van wat de aarde ons te bieden heeft. Om in 2050 een leefbare aarde te hebben, moet er een grote inspanning gedaan worden ten aanzien van het klimaat; de nationale broeikasgasuitstoot terugdringen met 49% in 2030, oplopend naar 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Ook moet er inventiever worden omgegaan met de grondstoffen die er zijn.

De Dutch Blockchain Coalition wil samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie versnellen. Decentrale technologieën zijn een belangrijke sleutel in het transparant verduurzamen van ons energiesysteem. Zo kan de inzet van blockchain technologie bijdragen aan duurzame en schaalbare oplossingen in de energiesector. Dit is één van de grote uitdagingen waar we samen voor staan. 

Focusgebieden thema Energie en Duurzaamheid

Om de energietransitie te versnellen houdt de DBC zich bezig met de volgende use-cases. 

Bekijk het onlangs uitgebrachte DBC Decentralized Sustainability magazine hier voor een overzicht van de meest recente onderzoeken en ontwikkelingen. 

Dutch Blockchain Coalition als verbinder

De Dutch Blockchain Coalition buigt zich samen met haar partners over deze vraagstukken en treedt op als verbinder. Tussen marktpartijen uit de energiesector, centrale en lokale overheden, aanbieders van oplossingen en blockchain experts. Hiervoor zet de DBC zowel haar contacten in Nederland in als haar internationale netwerk.

Decentralized Sustainability Magazine

Lees meer

Rapport: "De zin en de onzin van koolstof" door Yvo Hunink

Lees meer
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Thema-lead Energie & Duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

over het bericht: DBC organiseert webinars over "Climate Finance"
13 oktober 2023

DBC organiseert webinars over "Climate Finance"

over het bericht: Onderzoek: Digital Product Passports
10 juli 2023

Onderzoek: Digital Product Passports

over het bericht: Eerlijke en Schaalbare Energiegemeenschappen – Track Blog
12 januari 2023

Eerlijke en Schaalbare Energiegemeenschappen – Track Blog

over het bericht: Duurzame Leveranciersketens – Track Blog
12 januari 2023

Duurzame Leveranciersketens – Track Blog