Ga naar inhoud

Partners van de DBC

Partners

Met blockchaintechnologie kan een meer duurzame, veilige en betrouwbare digitale infrastructuur worden gebouwd. Dat maakt deze technologie in potentie revolutionair. Echter, deze potentie kan alleen worden gerealiseerd als open wordt samengewerkt. Enerzijds omdat het bundelen van kennis nodig is. Anderzijds omdat het decentrale karakter van blockchain vraagt om nieuwe, decentrale vormen van governance en samenwerking. Blockchaintoepassingen kunnen per definitie niet binnen de muren van één organisatie ontwikkeld worden. Daarom hebben in maart 2017 vertegenwoordigers vanuit de publieke en private sector en de kennisinstellingen het initiatief genomen tot oprichting van de Dutch Blockchain Coalition (DBC).

De coalitie staat permanent open voor experts en stakeholders die willen bijdragen om als coalitie tot een maximaal resultaat te komen. Daarbij wordt steeds afgewogen waar de beste koppeling ligt tussen aangeboden expertise en belang van het programma. De samenwerking is meerjarig, kan verschillende werkvormen aannemen en wordt in onderling overleg afgestemd op mogelijkheden en behoeften van de partners. 

Sinds 2020 staat het lidmaatschap van de DBC open voor elke publieke of private organisatie. De DBC kent een mechanisme waarbij de leden een financiële bijdrage leveren èn een in-kind bijdrage. De in-kind bijdrage is minstens zo belangrijk, omdat deze er voor zorgt dat coalitiepartijen ook echt actief zijn.

Partner worden?

Nieuwe deelnemers kunnen lid worden in verschillende vormen van partnerschap, afhankelijk van de omzet van de organisatie. Als kernpartner is de voorwaarde dat ze voldoen aan zowel de gevraagde financiële bijdrage als de gestelde in-kind bijdrage.

Geïnteresseerde organisaties die willen toetreden tot de Dutch Blockchain Coalition kunnen contact opnemen door middel van het contactformulier. Een DBC kernpartner kan in één of meer initiatieven participeren en ook met nieuwe ideeën komen. In dat laatste geval gaan we actief op zoek naar bestaande of nieuwe DBC leden om met een dergelijk idee samen op te trekken.

In de snel ontwikkelende wereld rondom blockchaintechnologie spelen jonge, innovatieve organisaties een cruciale rol. De Dutch Blockchain Coalition biedt daarom ook startups, scale-ups en MKB graag een plek binnen de coalitie. 

Voor startups, scale-ups en het MKB zijn er verschillende mogelijkheden om samen te werken met de coalitie. Startups, scale-ups en MKB kunnen meedraaien in bestaande werkgroepen door in-kind expertise te leveren en mee te werken. Daarbij profiteert de startup, scale-up en MKB van de kennis en het netwerk van de coalitie.

Wil je meer informatie? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met:
over het bericht: Peter Verkoulen

Peter Verkoulen

Coalitiemanager