Ga naar inhoud

Terugblik: Decentralized Sustainability - track internationaal

Op donderdag 1 december jl. organiseerde de Dutch Blockchain Coalition in samenwerking met de Nederlandse ambassade, Berlin Partner en Berchain een event in Berlijn over ‘Decentralised Sustainability’. Centraal stond de toegevoegde waarde van blockchaintechnologie binnen de thema’s supply chains, energie en mobiliteit.

Het event was een geslaagde uitwisseling van gedachten over best practices, uitdagingen en oplossingsrichtingen voor praktische samenwerking rondom uitdagende thema’s waar we als samenleving voor staan. De kracht van internationale events zoals georganiseerd op 1 december zit in de publiek/private opzet van het programma. De mix van zowel private bedrijven (mkb en startups) als publieke organisaties zorgt voor een goede dynamiek waar vraag en aanbod, probleem en oplossing bij elkaar komen.

Centraal in het ochtendprogramma stond de nieuwe Duitse Due Diligence in supply chain wetgeving en de toegevoegde waarde van blockchain bij de implementatie hiervan. Interessante ontwikkelingen die duidelijk uiteen werden gezet met dank aan verhelderende presentaties vanuit o.a. de Duitse Helpdesk on Business and Human Rights, Fraunhofer IML en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook werden Nederlandse best practices gepresenteerd. De use cases Biofuels en Bodempaspoort, waar de DBC ook actief in participeert, stonden centraal.

In het middag programma presenteerden Duitse en Nederlandse deelnemers decentrale innovatie oplossingen binnen de thema’s supply chains, energie en mobiliteit. Deze sessie vond plaats in het Circular House in Berlijn; een innovatief en volledig circulair gebouw en een inspirerende plek voor verdere out-of-the-box innovatie.

Het event laat zien wat de toegevoegde waarde van internationale publiek/private samenwerking kan zijn. Ook in 2023 blijven we deze missies organiseren vanuit de Dutch Blockchain Coalition. Voor meer informatie over internationale activiteiten kunt u een mail sturen naar tijs.koops@dutchblockchaincoalition.org.