Ga naar inhoud
Dutch Self-Sovereign Identity Framework (DSSIF)

Dutch Self-Sovereign Identity Framework (DSSIF)

Samen met onze partners en onder toezicht van een review board van experts afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en universiteiten, heeft de Dutch Blockchain Coalition in de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een Dutch SSI Framework (“DSSIF”).


DSSIF is een leidraad voor eenieder –zoals bestuurders, beleidsmakers en ontwikkelaars- die zich bezighoudt met het onderwerp digitale identiteit in zijn algemeenheid en de decentrale inrichting ervan in het bijzonder. DSSIF is een levend document dat aan de hand van praktische toepassingen, nader onderzoek en terugkoppeling van het brede publiek bijgewerkt, aangescherpt en verbeterd zal worden. Daarmee komen we uiteindelijk tot een gezamenlijke aanpak die moet leiden tot een wenselijke digitale identiteitsinfrastructuur. Voor Nederland, maar in nauwe samenwerking en wisselwerking met Europa wat ons betreft. We nodigen iedereen van harte uit om input op of naar aanleiding van dit document te geven door ons een mail te sturen en/of door te participeren in de werkgroep van de Dutch Blockchain Coalition.

Klik hier om de managementsamenvatting te downloaden: 

Klik hier om het visiedocument te downloaden:

Management samenvattingWil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Jacob Boersma

Jacob Boersma

Projectmanager Self-Sovereign Identity