Ga naar inhoud
Compliance by Design zoekt implementatiepartners

Compliance by Design zoekt implementatiepartners

Compliance by Design is één van de projecten waaraan DBC een bijdrage levert. Dit project, gestart door het ministerie van Financiën, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een beweging binnen de publieke sector waaraan ook de Belastingdienst, DUO, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Zuid-Holland, de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer, RVO, TNO en ICTU bijdragen. We spreken met projectleider Christian Schouten (MinFin).


Wat beogen jullie te bereiken met Compliance by Design?

We hebben een stevige ambitie. We werken aan een systeem dat (financiële) processen van de overheid altijd uitvoert conform wet- en regelgeving, we noemen dat de ‘Generieke Financiële Infrastructuur (GFI)’ Daardoor stijgt de rechtmatigheid in theorie naar 100% en kan de verantwoording worden vereenvoudigd doordat controles achteraf kunnen vervallen.


Dat klinkt als een efficiencyslag van formaat die gepaard zou kunnen gaan met een flinke kostenbesparing.

Absoluut. Het is moeilijk om er een exact cijfer op te plakken, maar het gaat om een flinke administratieve lastenverlichting. Dat gaat gepaard met een besparing in tijd en kosten doordat controles achteraf wegvallen en doordat er efficiënter (her)gebruik wordt gemaakt van al bekende gegevens in het proces.


Wat zijn de resultaten tot dusverre?

Medio 2019 hebben we, aan de hand van de use case ‘lerarenbeurs’, de eerste versie van de GFI opgeleverd. Om te toetsen dat deze GFI daadwerkelijk generiek inzetbaar was, dat wil zeggen voor alle financiële regelingen van de overheid, hebben we de infrastructuur getoetst door er een tweede complexe regeling op te laten “draaien”, de Europese landbouwsubsidieregeling (RVO). Deze toets werd met goed gevolg afgerond.


Wat is de rol van blockchain in het project?

Zoals met vrijwel alle blockchainprojecten is er sprake van een combinatie van technologieën. In het geval van Compliance by Design combineren we de FLINT-methode met blockchain. Via de FLINT-methode vertalen we regelgeving naar code die begrijpelijk is voor een goed ingevoerde beleidsmedewerker/overheidsjurist. Deze methode dwingt af dat een proces volgens de geldende regels wordt afgewikkeld. Bij veel financiële regelingen van de overheid zijn meerdere partijen betrokken. Via blockchain zorgen we dat er één gemeenschappelijke administratie is, zodat we een zo efficiënt mogelijk systeem creëren.


Om Compliance by Design te realiseren is het belangrijk dat zowel de FLINT-modellen als de invoer in gebruikte processen duidelijk en sterk herleidbaar is vastgelegd. De permanente opslag van blockchains kan op verschillende manieren helpen om dit te bereiken. Hiervoor werken we blockchain-agnostisch, dat wil zeggen dat we Compliance by Design aan meerdere blockchains kunnen koppelen; zowel besloten als open. De FLINT-modellen zijn bijvoorbeeld zeer geschikt om op een open platform te publiceren. Dit draagt bij aan de transparantie: waar nu vaak een regeling verdwijnt in programmeercode, is het model vrij beschikbaar. Ook is algemene financiële informatie over de regeling goed geschikt voor een open platform. Iedereen kan dan bijvoorbeeld op elk moment zien hoeveel budget er nog beschikbaar is. Specifieke details van een aanvraag zijn juist beter geschikt voor een gesloten systeem.


Wat is de stip op de horizon voor Compliance by Design?

Compliance by Design of de Generieke Financiële Infrastructuur moet eenvoudig kunnen worden gebruikt door alle overheidsorganisaties. De ontwikkelde code is nu al beschikbaar, het is de bedoeling dat een steeds grotere groep overheidsorganisaties en developers helpt om de GFI en specifieke uitwerkingen uit te breiden.


En wat zijn de deliverables voor 2020?

Dit jaar zullen we een tweede versie van de GFI opleveren en nieuwe partners aanhaken. Ook zullen we toewerken naar een governancemodel dat ervoor zorgt dat de GFI gedragen wordt door een toenemend aantal overheidsorganisaties. Daarnaast bundelen we de krachten met internationale stakeholders, in het bijzonder in Europa, om het systeem uit te bouwen.


Zoeken jullie nog naar nieuwe partners?

Absoluut! Overheidsorganisaties die zouden willen testen met Compliance by Design en op die manier willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling zijn altijd welkom. Bij concrete interesse kunnen ze het beste contact opnemen met DBC.


Nieuws

over het bericht: Triall ontwikkelt een gefedereerde marktplaats voor klinische onderzoeksdata
26 mei 2023

Triall ontwikkelt een gefedereerde marktplaats voor klinisch...

over het bericht: DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte symbiose?
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte sy...

over het bericht: DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de regulering van digitale assets
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de reguleri...