Ga naar inhoud
Blockchain partnerships in Brussel

Blockchain partnerships in Brussel

Ook op EU-niveau werken partijen uit alle hoeken van de maatschappij samen aan blockchain.


Op 6 december is de eerste fase van het European Blockchain Partnership afgerond. Met deze groep hebben we enerzijds nagedacht over de richtlijnen en technische specificaties voor een Europese Blockchain Infrastructuur. Een rapport hierover zal in januari worden opgeleverd. Daarnaast hebben we een aantal use cases uitgekozen waarop we binnen Europa gaan samenwerken, te weten: Self Sovereign Identity, Diploma’s en Belastingregisters. De eerste twee casussen komen overeen met de use cases die we ook vanuit DBC gaan oppakken. Samen met Duitsland en België hebben we binnen Europa het initiatief genomen om een Horizon2020 en een CEF call voor te bereiden, zodat we met deze subsidies de use cases samen verder kunnen onderzoeken en testen. In 2019 zullen we regelmatig verslag doen over onze betrokkenheid in de diverse EU overleggen.


In Nederland hebben we de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap bijeen gebracht in de Dutch Blockchain Coalition. Binnen Europa wordt deze 'triple helix' op een wat andere manier vormgegeven, daar zijn drie verschillende gremia:


  1. European Blockchain Partnership, een groep met vertegenwoordigers vanuit de overheid.
  2. EU Blockchain Observatory and Forum, een mix van adviseurs en wetenschappers met als doel het in kaart brengen van belangrijke initiatieven, het monitoren van ontwikkelingen en het inspireren van gemeenschappelijke acties.
  3. International Association for Trusted Blockchain Applications, een groep vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en de startup community.


DBC heeft aan meerdere rapporten van het EU Blockchain Observatory and Forum meegewerkt, zoals die over de GDPR.


Nieuws

over het bericht: Kalipo sluit zich aan bij de DBC
17 maart 2023

Kalipo sluit zich aan bij de DBC

over het bericht: Ordinals & Inscriptions - nieuwe use case voor Bitcoin?
07 maart 2023

Ordinals & Inscriptions - nieuwe use case voor Bitcoin?

over het bericht: Terugblik: SSI Community meet-up 26 januari
17 februari 2023

Terugblik: SSI Community meet-up 26 januari