Ga naar inhoud

Veiligheid

Nederland moet voor zijn burgers een veilig land blijven om te wonen, te werken en te leven. Een veilige samenleving is niet vanzelfsprekend. Nederland staat de komende decennia voor complexe uitdagingen. Dat vraagt om een proactieve houding en een innovatieve aanpak om potentiële dreigingen tegen te gaan, niet in de laatste plaats in het digitale domein.

Blockchain kan zorgen voor data-integriteit in cruciale ketens. Decentrale technologie kan daarnaast een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van cruciale data, ook in crisissituaties. Dat verkleint de risico’s op hacks of andere cyberaanvallen op kritieke infrastructuur.

Recentelijk is er veel aandacht voor de zogenaamde zero trust-aanpak. Zero trust is een principe dat als basisgedachte heeft: never trust, always verify. Voor de toets of personen of data kunnen worden vertrouwd, is blockchain een geschikt middel.

Ook voor de grotere toepassing van autonome systemen is decentrale technologie, de voor die systemen geldende regels veilig en transparant vastleggen en uitvoeren, belangrijk. 

Tot slot is ook de combinatie van blockchain met het Internet of Things (IoT) vermeldenswaard. Blockchain is geschikt om de identiteit van apparaten vast te stellen, hetgeen de autorisatie van IoT-devices aanzienlijk versnelt en handhaving eenvoudiger maakt.

Om optimaal te profiteren van de decentrale technologie, moeten we gebruikmaken van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, de combinatie zoeken met andere (sleutel)technologieën en aandacht hebben voor ethische en maatschappelijke vragen en fundamentele en structurele aspecten van veiligheidskwesties.

Dat kan als we intensief samenwerken tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, ook op Europees niveau. De samenwerking stimuleert ook economische kansen voor het bedrijfsleven, in de vorm van innovaties met brede markttoepassingen in binnen- en buitenland.

Dutch Blockchain Coalition

Het is onze missie om de kennis over en het gebruik van blockchain te vergroten en daarmee de decentrale inrichting van digitale infrastructuur in Nederland te versnellen. We focussen ons daarbij op de verschillende toepassingsgebieden. Een nieuwe visie op cybersecurity kan leiden tot een betere beveiliging met respect voor de privacy van burgers en organisaties. Blockchain kan daar een rol in spelen en daarom willen we ons als DBC hiervoor inzetten.

In 2022 wordt het toepassingsgebied Veiligheid verder ingevuld. De DBC wil zich samen met huidige en nieuwe partners buigen over de vraagstukken die hierboven geschetst zijn. Wil je meedoen of meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Ga naar de use case Compliance by Design

Lees meer
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Projectmanager use cases

Gerelateerd nieuws

over het bericht: ANLb-module Compliance by Design opgeleverd
18 mei 2020

ANLb-module Compliance by Design opgeleverd

over het bericht: Compliance by Design zoekt implementatiepartners
16 maart 2020

Compliance by Design zoekt implementatiepartners

over het bericht: Cyber security framework helpt met veilig toepassen blockchaintechnologie
07 december 2018

Cyber security framework helpt met veilig toepassen blockcha...