Ga naar inhoud

Mobiliteit

Digitalisering speelt een belangrijke rol in de toekomst van de mobiliteitssector. Of het nu gaat over zelfrijdende auto’s, het oplossen van file- en parkeerproblematiek of het reduceren van de CO2 uitstoot. Maar wat is er nodig om de mobiliteitstransitie op een veilige en duurzame manier plaats te laten vinden? Hoe kunnen we al die nieuwe slimme voertuigen veilig, efficiënt en privacy vriendelijk met elkaar en met personen, organisaties en andere slimme 'dingen' laten communiceren? Hoe kunnen we op een privacy vriendelijke manier big data als input voor AI gaan verzamelen? Hoe kunnen we een open, eerlijke en transparante markt waarborgen? Welke rol moet en kan de overheid spelen en hoe zorgen we ervoor dat we de burger centraal blijven stellen en voldoende keuzevrijheid kunnen bieden?


Een hoop vragen waar nog geen pasklare antwoorden op zijn en waar technologie en blockchain natuurlijk geen 'magische oplossing' bieden. Blockchain en decentrale technologie kunnen echter wel cruciale puzzelstukjes leveren (voor de eindgebruiker veelal onzichtbaar) als onderdeel van een mix met andere technologieën, zoals AI, IoT en 5G.

Hierbij kun je denken aan:

Decentrale identiteiten en geverifieerde data

Bijvoorbeeld voor snel -gebruikers- en privacy vriendelijk- identiteitsbewijzen en persoonlijke data her te gebruiken om klanten te onboarden voor mobiliteitsdiensten (zonder tussenkomst van derde partijen);

Veilige en privacy vriendelijke 'digital twin' oplossingen voor voertuigen

Dit maakt het mogelijk om voertuigen automatisch betalingen te laten doen en data te delen. Bijvoorbeeld voor parkeren, boetes, rekeningrijden en tolwegen (na goedkeuring van eigenaar van het voertuig);

Organisatie en governance binnen de mobiliteitssector

Afsprakenstelsels en governance modellen zullen altijd nodig blijven. Maar decentrale technologie maakt nieuwe vormen van samenwerking mogelijk die invloed kunnen hebben op afspraken binnen de sector. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden van meer directe communicatie tussen partijen, zonder tussenkomst van derde partijen, het gebruik van smart contracts, tokenisation of publieke discovery services etc. Overheden, regulerende instanties en de markt zullen nog steeds regels met elkaar afspreken maar rekening houdend met de nieuwe technische mogelijkheden.

Nieuwe vormen van financiële transacties en waardeoverdracht

  • Mogelijkheid voor micro betalingen;
  • Smart contracts voor automatische afhandeling van betaling op basis van vastgelegde afspraken tussen partijen;
  • Gebruik van tokens voor incentives. Bijvoorbeeld voor overheden om bepaald gedrag te stimuleren en belonen (milieuvriendelijk vervoer, parkeerbeleid, rijgedrag etc.);
  • Nieuwe vormen van 'pay per use'. Bijvoorbeeld kosten automatisch doorbelasten op basis van geo locatie van je voertuig. Maar je kunt ook denken aan verzekeringen die rekening houden met rijgedrag (en dat nog steeds op een privacy vriendelijke manier).


Dutch Blockchain Coalition als verbinder

De Dutch Blockchain Coalition buigt zich samen met haar partners over deze vraagstukken en treedt op als verbinder. Tussen marktpartijen uit de mobiliteitssector, centrale en lokale overheden, aanbieders van oplossingen en blockchain experts. Hiervoor zet de DBC zowel haar contacten in Nederland in als haar internationale netwerk.

Ga naar de use case Blockchain & Mobility

Lees meer
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Harmen van der Kooij

Harmen van der Kooij

Projectmanager Mobility

Gerelateerd nieuws

over het bericht: Help blockchain en mobiliteit verder ontwikkelen
23 juli 2021

Help blockchain en mobiliteit verder ontwikkelen

over het bericht: Open uitnodiging - Help blockchain en mobiliteit verder ontwikkelen
15 juli 2021

Open uitnodiging - Help blockchain en mobiliteit verder ontw...