Ga naar inhoud

Landbouw, Water & Voedsel

Landbouw, Water & Voedsel

Op het toepassingsgebied Landbouw, Water en Voedsel (inclusief waterveiligheid) biedt blockchain veel kansen voor het verbeteren van transparantie, traceerbaarheid, efficiëntie en de positie van de boeren en tuinders in agrifoodketens - aspecten die essentieel zijn voor een duurzame agrifood. 

De agrarische sector kan ook blockchain toepassen om efficiënter en duurzamer te worden. Doordat er geen centrale controlerende instantie meer nodig is, zijn digitale transacties te automatiseren. Ook aan een evenwichtige en toekomstbestendige agrifood industrie kan blockchain bijdragen door bijvoorbeeld voedselketens transparant te maken. 

Wageningen University en Research (WUR) heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onlangs een onderzoek naar de toepasbaarheid van blockchain in landbouw- en voedingsketen gedaan. In het onderzoek zijn ruim 30 blockchain use cases en blockchainplatformen binnen en buiten Nederland onderzocht.

Dutch Blockchain Coalition

Deze grote vraagstukken vereisen een systeemoplossing waarbij blockchain een rol zou kunnen spelen in de decentrale inrichting van het agrifood systeem. 

In 2022 wordt het toepassingsgebied Landbouw, Water & Voedsel verder ingevuld. De Dutch Blockchain Coalition wil zich samen met huidige en nieuwe partners buigen over de vraagstukken die hierboven geschetst zijn.  Wil je meedoen of meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Gerelateerd nieuws

over het bericht: Blockchain biedt kansen voor digitale transformatie van agrifood
02 april 2021

Blockchain biedt kansen voor digitale transformatie van agri...

over het bericht: Onderzoek WUR naar blockchain en agrifood
21 september 2018

Onderzoek WUR naar blockchain en agrifood

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Jacob Boersma

Jacob Boersma

Projectmanager Self-Sovereign Identity