Ga naar inhoud

Gezondheid & Zorg

Gezondheid & Zorg

De afgelopen jaren is blockchain toegepast in de zorg. Zo hielp uNLock om veilige 'bubbels' te creëren. Hiermee worden gecontroleerde omgevingen bedoeld waar de kans op een coronabesmetting erg klein is doordat de aanwezigen het digitale bewijs van een negatieve testuitslag voor een evenementlocatie dienden te overleggen. Blockchain werd ook ingezet om het betalingsproces voor geleverde zorg aanzienlijk te vereenvoudigen en te versnellen. 

Het bekendste voorbeeld hiervan is de toepassing in de kraamzorg, waar ouders een wallet kregen met daarin het aantal uren dat zij recht hebben op zorg. Na een controle van de geleverde dienst bij de afnemer (de ouders) controleren en accorderen zij zelf. De kraamverzorger en het bureau zien direct hoeveel uren er nog openstaan en de informatie wordt direct gedeeld met de verzekeraar zodat de betaling kan worden uitgevoerd. 


Ook werd geëxperimenteerd met blockchain om diefstal van medicijnen in logistieke ketens te voorkomen. In dit geval werd blockchain ingezet als 'verbindingslaag' tussen lCT-systemen van de betrokken partijen. Zodoende ontstaat er een gedeeld inzicht in de status van een product en kan worden ingegrepen zodra er een afwijking optreedt.

Grootschalige toepassing van decentrale technologie in de zorg vergt een intensivering van de samenwerking en bundeling van (financiële) resources. De complexiteit van de zorg en grote hoeveelheid heterogene partijen maakt dit een uitdagende opgave.

Dutch Blockchain Coalition

Het is onze missie om de kennis over en het gebruik van blockchain te vergroten en daarmee de decentrale inrichting van digitale infrastructuur in Nederland te versnellen. De DBC wil dit toepassingsgebied oppakken met name op het gebied van data en privacy. In 2022 wordt het verder ingevuld. De Dutch Blockchain Coalition wil zich samen met huidige en nieuwe partners buigen over de vraagstukken die hierboven geschetst zijn. Wil je meedoen of meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Ga naar de use case uNLock

Lees meer

Gerelateerd nieuws

over het bericht: Blockchain applicatie 'mijnwaardeoverdracht.nl' ook inzetbaar voor bijvoorbeeld hypotheken, zorgverzekeraars of energieleveranciers
19 februari 2021

Blockchain applicatie 'mijnwaardeoverdracht.nl' ook inzetbaa...

over het bericht: Blockchain in de zorg: NZa nieuwe partner DBC
05 juni 2020

Blockchain in de zorg: NZa nieuwe partner DBC

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Projectmanager use cases