Ga naar inhoud

DBC Conferentie 2023

Maandag 26 juni 2023 | 13.00-18.30uur | Amsterdam

Decentralisatie als sleutel naar een waardevolle digitale economie


Onze samenleving digitaliseert in rap tempo. Europa wil vooroplopen in de digitale economie en Europese waarden borgen: vrijheid, soevereiniteit, veiligheid, inclusiviteit en duurzaamheid. Decentrale technologieën zoals blockchain en Web3-bouwstenen als digitale identiteit, tokens, provenance en nieuwe flexibele vormen van organiseren (DAO’s) zijn daarbij een cruciale schakel, samen met bijpassende wet- en regelgeving en businessmodellen.


Decentralisatie is niet langer een optie, maar een noodzakelijke stap. Gezamenlijk realiseren we de versnelde adoptie van deze technologieën en bouwstenen en werken we aan opschaling op nationaal én internationaal niveau. Tijdens de conferentie nemen we je met een inspirerend programma mee naar de toekomst en blikken we vooruit naar een digitale samenleving en economie waarin de burger centraal staat.

Programma 26 juni 2023
Onder leiding van Tom Jessen zullen diverse keynote sprekers hun kennis delen over onder andere synthetische media, de laatste ontwikkelingen rondom Ethereum en Europa's Digital Decade: op weg naar 2030. Naast het plenaire programma is er veel ruimte voor interactie tijdens het World Café. Sluit aan bij verschillende tafels met interactieve toepassingen of praat mee over de laatste ontwikkelingen van onder andere DAO’s, product passports, digital trust en SSI.


Programma overzicht

12.30 - 13.00 uur Inloop
13.00 - 14.00 uur Plenair programma met diverse keynote sprekers
14.00 - 16.00 uur Break-Out & World Café + opening Business Lane 
16.00 - 17.00 uur Plenair programma met diverse keynote sprekers
17.00 - 18.30 uur Netwerkborrel en Business Lane

Inschrijven
Er zijn dit jaar een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar. Verzeker je daarom nu alvast van een kaartje en schrijf je in via deze link (inschrijving sluit op 19 juni 2023).

De DBC Conferentie 2023 is het moment om met elkaar te verbinden en samenwerkingen aan te gaan om Nederland op de kaart te zetten als hét gidsland voor een waarde(n)volle digitale economie.