Ga naar inhoud

DBC Conferentie 2022

Op dinsdag 28 juni 2022 vindt de DBC Conferentie 2022 plaats. De conferentie zal voor het eerst, sinds een lange periode van online en hybride bijeenkomsten, weer helemaal fysiek plaatsvinden in Utrecht. Een mooi moment om weer met elkaar te kunnen verbinden. De DBC kijkt er enorm naar uit om de hele blockchain community eindelijk weer live te ontmoeten en te spreken.

Tijdens de conferentie word je op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rondom blockchain, komen in hoog tempo de successtories van de DBC voorbij en spreekt o.a. keynote spreker Simon Lelieveldt over Central Bank Digital Currencies (CBDC's). Je kunt break-out sessies bijwonen gericht op specifieke toepassingsgebieden. Bijvoorbeeld blockchain om klimaatclaims in waardeketens te garanderen of om de dienstverlening van de overheid aan burgers te verbeteren. We sluiten af met een borrel.

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Bereikbaarheid: De Jaarbeurs in Utrecht is gelegen naast station Utrecht Centraal. Rondom de Jaarbeurs zijn meerdere parkeerterreinen. Meer informatie over bereikbaarheid is te vinden op de website van de Jaarbeurs Utrecht.


Programma DBC Conferentie 2022
12:00 - 13:00 uur

Inloop en lunch
13:00 - 14:30 uur

Plenaire sessie 
14:30 - 15:00 uur

Koffiepauze
15:00 - 16:30 uur

Break-out sessies
16:30 - 17:00 uur

Plenaire afsluiting
17:00 - 18:00 uur

Netwerkborrel


Break-out sessies
1. Energie & DuurzaamheidHoe groen is groen? Blockchain als ‘single source of truth’ voor klimaatclaims

2. Mobiliteit: Blockchain & connected cars

3. Veiligheid: Blockchain & veiligheid- waar liggen de kansen voor implementatie?

4. Dutch DAO: DAO - The Netherlands Governance Gathering

5. Self-Sovereign Identity (SSI): Het fundament onder decentrale digitale identiteit

6. Human Capital: Kennisbehoefte van blockchaintechnologie en de vertaling naar de praktijk

7. Compliance by design: Nooit meer een toeslagenaffaire- hoe de Persoonlijke Regelingen Assistent een bijdrage levert aan de verbetering van de dienstverlening va de overheid

8. Ondernemingspaspoort: hoe wij ondernemen gemakkelijker én veiliger maken

Houd voor de laatste update van het programma deze website in de gaten. We hopen je 28 juni in Utrecht te zien!