Ga naar inhoud

Conferentie Waardengedreven Dialogen – Digitale identiteit

Op maandag 25 september van 12.30 tot 17.00 uur vindt de Conferentie Waardengedreven Dialogen: Digitale identiteit plaats bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Tijdens deze conferentie worden de resultaten gedeeld  van de gevoerde dialogen rondom dit thema en wordt in breder verband het gesprek hierover gevoerd. De dialogen hebben plaatsgevonden in het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

conferentie waardegedreven dialogen


Het afgelopen kwartaal zijn in het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren vier dialogen gevoerd aan de hand van de Aanpak Begeleidingsethiek (ECP) over de ontwikkeling van id-wallets en het mogelijke gebruik hiervan in de praktijk. De dialogen zijn gevoerd met o.a. beleidsmedewerkers, ontwikkelaars, managers en met mensen die er in de toekomst mee te maken kunnen krijgen vanuit verschillende hoedanigheden, zoals burgers en professionals.

Locatie: Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3 in Den Haag
Tijd: 12.30 – 17.00 uur

Meer informatie en inschrijven via deze link.