Ga naar inhoud

Bijeenkomst: Ethische en maatschappelijke aspecten van Gaia-X

Op donderdag 19 mei vindt in de Koninklijke Industrieele Groote Club te Amsterdamde de fysieke bijeenkomst 'Ethische en maatschappelijke aspecten van Gaia-X'  plaats van de Gaia-X hub NL met prof. dr. José van Dijck (UU) en dr. Claire Stolwijk (TNO).

Professor Van Dijck gaat nader in op de invloed van online plaormen op publiekebelangen; publieke waarden zoals transparane, privacy en democrasche controle staan centraal in het bouwen van een Europese online infrastructuur. Dr. Stolwijk neemt ons in dit kader mee in de stand van zaken omtrent digitale soevereiniteit in Nederland en Europa en de kansen en uitdagingen die nog voor ons liggen.

Heeft u binnen uw werkterrein te maken met data-uitwisseling? Wilt u meer weten over de waarborging van publieke waarden binnen een data-ecosysteem en welke (ethische) mogelijkheden en uitdagingen er voor ons liggen omtrent digitale soevereiniteit?

Dan mag u deze bijeenkomst niet missen!

Deze fysieke Gaia-X hub NL bijeenkomst biedt een uitgelezen kans om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en met elkaar te verbinden. Deel deze uitnodiging vooral in uw netwerk en meld u snel aan! (Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!)